موزه ی هنرهای معاصر ۴۰ سالگی و اما و اگرها | یادداشت وارده

موزه ی هنرهای معاصر یکی از مهمترین موزه های هنری کشور امسال 40 ساله می شود. به همین مناسبت یادداشتی از «افشین پرورش» *را تقدیم خواهیم کرد که به 1...

محمدرضا شجریان

محمدرضا شجریان (مهر ۱۳۱۹ - مشهد) موسیقی دان و استاد آواز ایرانی محمد رضا شجریان خواننده، موسیقی دان و خوشنویس ایرانی، یکم مهر ۱۳۱۹ در مشهد مقدس د...

نقدی بر سریال عقیق | این عقیق اصل نیست !

این عقیق اصل نیست،بدل و تقلبی است! جبارآذین سریال تلویزیونی عقیق تازه ترین محصول همکاری سعیدنعمت الله درمقام فیلمنامه نویس و بهرنگ توفیقی به عنوا...

از آن هجده ماه و هفت روز در گفتگو با شهلا آبنوس

از آن هجده ماه و هفت روز نام رمانی است در مورد جنگ تحمیلی که در شش ماه به چاپ دوم رسیده است. هنرلند به همین دلیل مصاحبه ای اختصاصی با خانم شهلا آ...